Waarom is een infrarood paneel in het plafond functioneel

infrarood paneel plafond

Dit artikel gaat over infrarood paneel plafond. Waarom is dat een goed idee. Hoe werkt infraroodverwarming. Infraroodverwarming is duurzaam. Dat zijn de aspecten die hier aan de orde komen.

infrarood paneel plafond

Infraroodverwarming is duurzaam

We worden er steeds meer van bewust dat we met de verbranding van fossiele brandstoffen op de verkeerde weg zijn. Een gasketel heeft als een afvalproduct het CO2-gas. Dat gas veroorzaakt het broeikaseffect en dat op zijn beurt een klimaatverandering. Infraroodverwarming werkt op elektrische energie. In Nederland wordt nog veel elektrische energie opgewekt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Maar er wordt veel geïnvesteerd in alternatieve energiebronnen, zoals getijden- en windenergie. Elektrische energie wordt dus steeds schoner. Bovendien zijn de voorraden fossiel brandstoffen niet onuitputtelijk.

Hoe werkt infraroodverwarming

Infraroodstraling warmt niet rechtstreeks de lucht op. Verwarmingsradiatoren doen dat laatste wel. Als infraroodstralen op een voorwerp vallen, dan warmen die dat daardoor op en dat kan vervolgens lucht verwarmen. Ook ons lichaam warmt op als daar infraroodstralen op vallen. We krijgen het dus warm door de directe infraroodstralen en doordat die stralen voorwerpen opwarmen. Infraroodstralen zijn zeer gericht. Alles wat buiten de straling valt, wordt er niet door opgewarmd. Ook dient men er rekening mee te houden dat de stralen niet veel verder komen dan een paar meter.

Infrarood panelen

Infraroodstraling wordt opgewekt met panelen door omzetting van elektrische energie. We hebben al opgemerkt dat infraroodstraling zeer gericht is en niet ver reikt. Als je daarom je huis met alleen met infrarood wilt verwarmen, dan is een redelijk hoeveelheid panelen nodig, afhankelijk van de grootte en vorm van de ruimtes. Het is daarom een goed idee om een infrarood paneel aan het plafond te bevestigen. Bij een doorsneewoning reikt de infraroodstraling tot de vloer. Een nadeel is dat we bij een bestaand betonnen plafond, elektriciteitsbedrading zien lopen. Voor een nog te bouwen woning kan rekening worden gehouden met waar panelen komen, door aansluitpunten te maken die dan achter de panelen verborgen blijven.